Fundació Tr@ms

La Fundació Tr@ms

L

a Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat docent que proposa un projecte col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari de centre. S’han aconseguit nivells d’excel·lència en la implementació de procediments innovadors a les aules gràcies a la suma d’esforços entre escoles.

La Fundació col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per tal d’aconseguir l’extensió global de la innovació. Actualment la nostra comunitat educativa agrupa més de 2.000 docents i 20.000 alumnes. Les escoles es situen arreu de Catalunya tot i que s’ha creat una xarxa de contactes escolars a nivell estatal. La dinàmica de millora continua en innovació i en la qualitat de l’educació que donen les nostres escoles, fa necessari avançar en la incorporació de capacitats i habilitats pedagògiques i educatives que permetin treballar en la construcció d’una educació de qualitat i sempre en evolució.