Com funciona

Com funciona el Segell Smart

Fase inicial

1

– Inici del procés
– L’escola rep un questionari inicial i una relació de documentació que ha de tenir disponible.

2

– Fundació Tr@ms realitzarà una diagnosis, en el centre, que abasta la globalitat d’indicadors de cada àmbit del Segell.
– La diagnosis permetrà identificar el nivell d’asoliment de l’escola en els diversos inidicadors i determininarà el procés d’implantació.

3

– Es realitza una reunió amb l’escola i es determinarà el pla de treball amb l’escola d’acord al procés recomanat: Certificació o Preparació per a la Certificació
– Nota: El procés varia d’acord als nivells obtinguts a cada indicador i àmbit.

Fase de preparació

1

– La fase de preparació es centrarà en capacitar l’escola per iniciar el seu procés de Certificació, assegurant que compleix els nivells minims per iniciar la certificació. Aquesta tasca implica un treball d’experts de Fundació Tr@ms conjuntament amb l’Escola.

2

Es definirà un pla de treball i uns objectius especifics que s’hauran d’assolir d’acord al calendari plantejat.

3

– S’iniciarà un procés d’implantació que faciliti a l’Escola passar a la Fase de Certificació.
– Nota: Per iniciar la Fase de Certificació es requereix una validació específica de Fundació Tr@ms, a través d’un expert auditor

Fase de certificació

1

Es constitueix la comissió del segell Escola Smart i planteja el pla de treball.

2

Es treballarà en un pla de millora focalitzat en l’assoliment dels inidicadors i la millora de l’escola en els diversos àmbits del segell.

3

– La ubicació documental dels indicadors quedarà registrada en la Matriu del segell.
– S’iniciara el procés d’auditoria amb l’objectiu d’acreditar a l’EScola com Escola Smart.
– Nota: Cada 2 anys s’ha de renovar el Segell amb la incorporació/millora dels indicadors vigents.