Comunitat educativa

L’objectiu consisteix en facilitar la implicació i la motivació de l’equip docent, desplegant aspectes tan importants com la formació, l’autonomia en el desenvolupament d’activitats, així com la gestió del coneixement i la relació amb el centre educatiu, tot dins d’un marc de millora i de participació.

Els alumnes

Aquest àmbit, s’enfoca en l’acompanyament integral a l’alumne, la qualitat de la seva formació, la integració dels valors i la disponibilitat d’ambients de treball que ajudin a la participació i a la creativitat de l’alumne.

Societat

La finalitat d’aquest àmbit, consisteix en l’enfortiment de la relació de l’escola amb la societat i els seus diversos grups d’interès per assegurar una fluïdesa en la comunicació i en la presentació activa dels elements diferenciadors i de valor que l’escola aporta en tots els seus àmbits en els que té capacitat d’impactar. Els indicadors desplegats han d’ajudar a l’escola a posicionar-se com l’alternativa d’elecció de les famílies.

Producte i metodologies

Els indicadors d’aquest àmbit se centren en la millora de la qualitat educativa de l’escola i la integració en l’alumne de les competències i habilitats necessàries per adaptar-se i aprofitar les possibilitats d’un entorn cada cop més dinàmic, fomentant la innovació pedagògica i la utilització de la tecnologia i dels idiomes de forma integral.