Segell Escola Smart

Segell Escola Smart

L’objectiu del Segell Escola Smart, consisteix en establir un marc comú per promoure en els centres educatius un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d’actuació
ESCOLA

Estratègia:

 • Sistema d’innovació estructurat
 • Objectius estratègics
 • Equip Directiu profesisonalitzat
Gestió:

 • Sostenibilitat i creixement econòmic
 • Gestió de l’equip humà
 • Integració tecnològica i estructures
 • Relacions institucionals

ALUMNES I SOCIETAT

Alumnes:

 • Tecnologies i metodologies, enfocades en la millora educativa de l’alumne
 • Acompanyament en reptes i objectius de l’alumnat
 • Ex alumnes
 • Integració en la societat
Societat:

 • Pla de comunicació i màrqueting
 • Captació d’alumnes
 • Interacció amb famílies
 • Projectes de col·laboració amb entitats

COMUNITAT EDUCATIVA
 • Cohesió, participació i escola activa de l’equip docent
 • Transmissió de valors i cultura
 • Autonomia del professorat
 • Acreditació del professorat
 • Intercanvi de bones pràctiques

PRODUCTE I METODOLOGIES
 • Incorporació de metodologies innovadores
 • Pla tecnològic integrat en les metodologies
 • Eines per compartir el coneixement
 • Foment dels idiomes
 • Visualització de tendències professionals futures

ESTRATÈGIA

Gestió estratègica del centre, focalitzada en el desplegament de línies d’actuació enfocades en la innovació i en el creixement de l’equip humà amb responsabilitats directives.

GESTIÓ

Foment de la bona gestió operativa de l’escola, així com la sostenibilitat i professionalització de la seva gestió.

COMUNITAT EDUCATIVA

Facilitar la implicació i la motivació de l’equip docent, desplegant aspectes tant importants com la formació, l’autonomia en el desenvolupament d’activitats, així com la gestió del coneixement i la relació amb el centre educatiu, tot dins d’un marc de millora i de participació.

ELS ALUMNES

Acompanyament integral a l’alumne, la qualitat de la seva formació, la integració dels valors i la disponibilitat d’ambients de treball que ajudin a la participació i a la creativitat de l’alumne.

SOCIETAT

Enfortiment de la relació de l’escola amb la societat i els seus diversos grups d’interès per assegurar una fluïdesa en la comunicació i en la presentació activa dels elements diferenciadors i de valor que l’escola aporta en tots els seus àmbits en els que té capacitat d’impactar.

PRODUCTE I METODOLOGIES

Millora de la qualitat educativa del centre i integració en l’alumne de les competències i habilitats necessàries per adaptar-se i aprofitar les possibilitats d’un entorn cada cop més dinàmic, fomentant la innovació pedagògica i la utilització de la tecnologia i dels idiomes de forma integral

spacer

Ha suposat una eina clau per acordar processos, definir indicadors i gestionar tots els membres de la comunitat, per tal que, des del seu rol, treballin en el mateix sentit. Ens trobem en un moment històric, de profund canvi, i cal ser eficaços en la gestió del capital humà, del temps i els recursos.

Ana Mitjans
Directora General Escola Proa
spacer

Ens ha permès organitzar i aplicar les idees necessàries per provocar els canvis de forma planificada en els nostres processos i serveis, amb la mirada posada en la millora contínua dels nostres objectius educatius i de centre.

Carme Planas
Directora Escola Paidos
spacer

El segell d’innovació Smart ens ha permès revisar i reflexionar profundament processos essencials en el desplegament de la innovació a l’escola.

Jordi Musons
Director de l’Escola Sadako