Segell Escola Smart

Segell Escola Smart

L’objectiu del Segell Escola Smart, consisteix en establir un marc comú per promoure en els centres educatius un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d’actuació
ESCOLA

Estratègia:

 • Sistema d’innovació estructurat
 • Objectius estratègics
 • Equip Directiu profesisonalitzat
Gestió:

 • Sostenibilitat i creixement econòmic
 • Gestió de l’equip humà
 • Integració tecnològica i estructures
 • Relacions institucionals

ALUMNES I SOCIETAT

Alumnes:

 • Tecnologies i metodologies, enfocades en la millora educativa de l’alumne
 • Acompanyament en reptes i objectius de l’alumnat
 • Ex alumnes
 • Integració en la societat
Societat:

 • Pla de comunicació i màrqueting
 • Captació d’alumnes
 • Interacció amb famílies
 • Projectes de col·laboració amb entitats

COMUNITAT EDUCATIVA
 • Cohesió, participació i escola activa de l’equip docent
 • Transmissió de valors i cultura
 • Autonomia del professorat
 • Acreditació del professorat
 • Intercanvi de bones pràctiques

PRODUCTE I METODOLOGIES
 • Incorporació de metodologies innovadores
 • Pla tecnològic integrat en les metodologies
 • Eines per compartir el coneixement
 • Foment dels idiomes
 • Visualització de tendències professionals futures

ESTRATÈGIA

Gestió estratègica del centre, focalitzada en el desplegament de línies d’actuació enfocades en la innovació i en el creixement de l’equip humà amb responsabilitats directives.

GESTIÓ

Foment de la bona gestió operativa de l’escola, així com la sostenibilitat i professionalització de la seva gestió.

COMUNITAT EDUCATIVA

Facilitar la implicació i la motivació de l’equip docent, desplegant aspectes tant importants com la formació, l’autonomia en el desenvolupament d’activitats, així com la gestió del coneixement i la relació amb el centre educatiu, tot dins d’un marc de millora i de participació.

ELS ALUMNES

Acompanyament integral a l’alumne, la qualitat de la seva formació, la integració dels valors i la disponibilitat d’ambients de treball que ajudin a la participació i a la creativitat de l’alumne.

SOCIETAT

Enfortiment de la relació de l’escola amb la societat i els seus diversos grups d’interès per assegurar una fluïdesa en la comunicació i en la presentació activa dels elements diferenciadors i de valor que l’escola aporta en tots els seus àmbits en els que té capacitat d’impactar.

PRODUCTE I METODOLOGIES

Millora de la qualitat educativa del centre i integració en l’alumne de les competències i habilitats necessàries per adaptar-se i aprofitar les possibilitats d’un entorn cada cop més dinàmic, fomentant la innovació pedagògica i la utilització de la tecnologia i dels idiomes de forma integral

spacer

Ha suposat una eina clau per acordar processos, definir indicadors i gestionar tots els membres de la comunitat, per tal que, des del seu rol, treballin en el mateix sentit. Ens trobem en un moment històric, de profund canvi, i cal ser eficaços en la gestió del capital humà, del temps i els recursos.

Ana Mitjans
Directora General Escola Proa
spacer

Ens ha permès organitzar i aplicar les idees necessàries per provocar els canvis de forma planificada en els nostres processos i serveis, amb la mirada posada en la millora contínua dels nostres objectius educatius i de centre.

Carme Planas
Directora Escola Paidos
spacer

El segell d’innovació Smart ens ha permès revisar i reflexionar profundament processos essencials en el desplegament de la innovació a l’escola.

Jordi Musons
Director de l’Escola Sadako
ESCOLES ACREDITADES PEL SEGELL ESCOLA SMART:
Fundació Llor de Sant Boi de Llobregat
Fundació Llor
Sant Boi de Llobregat
Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages
Escola Paidos
Sant Fruitós de Bages
Logotip escola proa barcelona
Escola Proa
Barcelona
Escola Sadako de Barcelona
Escola Sadako
Barcelona
Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès
Escola Sant Gervasi
Mollet del Vallès
Escola Sant Miquel dels Sants de Vic
Escola Sant Miquel dels Sants
Vic
Logotip escola Solc
Escola Solc
Barcelona
Logotip escola Nou Patufet
Escola Nou Patufet
Barcelona
Logotip escola Ginebró
Escola Ginebró
Llinars del Vallès